C&T Power
0

Máy Phát Điện Đã Qua Sử Dụng

MÁY PHÁT ĐIỆN NIPPON SHARYO NES 13SI

1.900.000.000 105.000.000-94%

Máy Phát Điện Denyo 200kVA

350.000.000 340.000.000-3%

MÁY PHÁT ĐIỆN KOMATSU 100KVA

250.000.000 240.000.000-4%

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 25KVA (còn hàng)

130.000.000 95.000.000-27%

Máy Phát Điện Yanmar 50kVA

180.000.000 175.000.000-3%

MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 10KVA 220V (còn hàng)

50.000.000 42.000.000-16%